Katarzyna Jarosz, dyrektor CH Jantar w Słupsku

Pierwsza faza rozbudowy, czyli roboty ziemne, są uzależnione od korzystnych warunków atmosferycznych. Klienci takiego obiektu mogą spotkać się z utrudnieniami i niedogodnościami. Profesjonalny zarządca musi zatem dołożyć wszelkich starań, aby były one jak najmniej odczuwalne. Zapewnienie wysokiego standardu oferty centrum wiąże się z licznymi kontrolami zarządcy pod względem przestrzegania zasad wykonywania prac przez firmy budowlane, zwłaszcza w zakresie dostaw i transportu elementów konstrukcji. Kolejnym etapem budowy, po postawieniu konstrukcji i jej zamknięciu jest wykończenie galerii wewnątrz. Tutaj prace zaczynają firmy od inwestora, tak aby w odpowiednim momencie mogły wejść ekipy budowlane najemców, wykańczające swoje lokale. Ten proces w całości rozbudowy trwa najdłużej. Niewątpliwie okres ten charakteryzuje się nawiązywaniem pierwszych, co ważne pozytywnych, relacji pomiędzy nowymi najemcami a zarządcą.

Rozbudowa centrum handlowego to nie tylko zwiększenie powierzchni handlowej, ale co za tym idzie stworzenie miejsca kultury, spędzania wolnego czasu i ugruntowania pozycji danego centrum w regionie. Aby tak mogło się stać zarządca powinien również bardzo dobrze dbać o część PR-ową oraz marketingową tego rodzaju obiektu. Centrum Handlowe to w tej chwili nie tylko miejsce zakupów, ale także miejsce gdzie ludzie z całymi rodzinami spędzają swój wolny czas.

Przygotowania do otwarcia rozbudowanej części galerii trwają niejednokrotnie nawet 3-4 miesiące. W tym okresie zarządca przejmuje obiekt od budowy pod bieżącą eksploatację. Dodatkowo planowane są działania związane z akcjami marketingowymi, konferencjami prasowymi i przygotowaniem obiektu do otwarcia w planowanym wcześniej terminie. Są to działania zakrojone na szeroką skalę. Skonstruowanie właściwej strategii PR-owej oraz marketingowej związanej z otwarciem nowej części danego centrum wymaga bardzo dobrej znajomości jego otoczenia, tj. mocnych i słabych stron regionu, preferencji konsumentów, itp.

Podsumowując – zarządzanie centrum handlowym w trakcie rozbudowy to duże wyzwanie i na pewno możliwość dodatkowego rozwoju oraz nauki dla każdego zarządcy obiektu. Często jest to praca w ekstremalnych warunkach połączona z bieżącym funkcjonowaniem już istniejącej części galerii. To codzienne rozwiązywanie problemów i łagodzenie sporów wynikających pomiędzy budową a bieżącą eksploatacją obiektu. Po wielomiesięcznej pracy moment inauguracji nowej części danego centrum jest niewątpliwie chwilą satysfakcji osiągniętego doświadczenia dla każdej z jednostki biorącej udział w tym złożonym procesie.