Nieznaczny spadek na rynku retail w Polsce

Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną rok do roku, to w całej strefie euro zmalała ona o 0,4 proc., zaś w całej Unii Europejskiej utrzymała się na takim samym poziomie. Z kolei patrząc na sprzedaż miesiąc do miesiąca to zarówno w państwach członkowskich jak i strefie euro wzrosła o 0,4 proc.
Największy spadek sprzedaży detalicznej, porównując październik 2011 z analogicznym okresem 2010 roku, zanotowały: Portugalia (-9,7 proc.), Hiszpania (-6,8 proc.) oraz Dania (-5,9 proc.). Z kolei największy wzrost zanotowały następujące kraje: Litwa (+9,5 proc.), Luksemburg (+8,9 proc.) oraz Łotwa (+4,9 proc.).

Jeśli zaś chodzi o wyniki sprzedaży detalicznej poszczególnych krajów w ujęciu miesięcznym, to największy wzrost zanotowano na Malcie (+3,7 proc.), w Rumunii (+2,0 proc.), a także w Polsce (+1,4 proc.). Największe spadki sprzedaży w detalu odnotowano w Portugalii (-3,3 proc.), na Łotwie (-2,9 proc.) oraz w Danii (-2,0 proc.).

Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) – zwany Eurostatem, jest urzędem Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Do kompetencji Eurostatu należy analizowanie i prognozowanie tendencji rozwoju Unii Europejskiej.

 

Źródło: Eurostat