Galeria handlowa ważna dla miasta

Władze miasta próbowały sprzedać teren już dwukrotnie. Bez rezultatu.  W ostatnim przetargu nikt nie wpłacił wadium. Przetarg będzie nieskuteczny. Obecnie rozważana jest formuła kontynuacji sprzedaży nieruchomości.

Rokowania, choć także stanowią dalszy ciąg zamówienia publicznego, różnią się od przetargu tym, że zainteresowana firma w określonym terminie składa ofertę oraz wpłaca zaliczkę z reguły w wysokości 10 procent wartości gruntu. W przetargu  wymagane jest wadium w wysokości 10 procent wartości sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z przepisami, w rokowaniach cena za nieruchomość nie może być niższa niż 40 procent wartości operatu szacunkowego sporządzonego dla danej nieruchomości. W trzecim przetargu cena może wynosić tyle samo ile w drugim przetargu lub wynosić co najmniej 50 procent wartości nieruchomości.  Ogłoszenie kolejnego przetargu lub ogłoszenia o rokowaniach powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od nieskutecznego przetargu. Wtedy może odbywać się na podstawie operatu szacunkowego już wcześniej przygotowanego dla danej nieruchomości pod warunkiem, że jest on nadal ważny. W razie jednak nie zachowania 6-miesięcznego terminu kontynuacji przetargowej konieczne jest sporządzenie nowego operatu i rozpoczęcie całej procedury od początku.  Dlatego kolejna próba sprzedaży placu Długosza w Raciborzu może nastąpić już w pierwszym kwartale 2012 roku. W razie decyzji o rokowaniach konieczne jest umieszczenie stosownego ogłoszenia w prasie.

Plac Długosza liczy 0,8353 ha powierzchni.  Plan zagospodarowania przestrzennego określa, że może na nim powstać obiekt handlowo-usługowy o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2 tys. mkw.  Na placu może powstać budynek nawet o 5 kondygnacjach, choć zachowane muszą być wytyczne dotyczące strefy konserwatorskiej.  Władze miasta w drugim przetargu planowały uzyskać za nieruchomość 6,5 mln zł. Racibórz liczy 56 tys. mieszkańców.