Grupa znancznie poprawiła wyniki finansowe

Narastająco, po trzech kwartałach tego roku, zysk netto firmy wyniósł 95,3 mln zł i był wyższy o 23 proc. w odniesieniu do tego samego okresu 2010 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły z kolei 21,4 mln zł, co oznacza wzrost o 71 proc. Przychody spółki po trzech kwartałach br. były na poziomie 54,8 mln zł, czyli o 47 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Aktywa firmy zwiększyły się do kwoty 931,7 mln zł i były większe o ponad 21 proc. od wartości notowanej na koniec trzech kwartałów roku ubiegłego. O 24 proc., do 430,1 mln zł, zwiększył się natomiast kapitał własny spółki.

Grupa Kapitałowa Rank Progress dokonała także korekty prognozy na 2011 rok. Zysk netto został podwyższony do 134,3 mln zł, z kolei przychody netto ze sprzedaży zmniejszono do 130,8 mln zł, wobec wcześniej zakładanej kwoty 152,7 mln zł. Jak informuje Rank Progress, jest to efekt odsunięcia w czasie sprzedaży nieruchomości w Katowicach oraz mieszkań wybudowanych w ramach inwestycji Galeria Piastów w Legnicy.

– Realizujemy nasze zamierzenia zgodnie z planem i jesteśmy spokojni o tegoroczny wynik. W branży nieruchomości komercyjnych panuje ożywienie, a rynki lokalne są wciąż nienasycone wysokiej jakości obiektami handlowymi. W czwartym kwartale br. sprzedamy Galerię Tęcza w Kaliszu, zakończymy budowę hipermarketu Dom i Ogród w Miejscu Piastowym koło Krosna dla sieci OBI i dokonamy sprzedaży nieruchomości gruntowych firmie IKEA. Niedawno natomiast sprzedaliśmy galerię handlową w Zamościu, za którą otrzymaliśmy ok. 180 mln zł w gotówce – informuje Jan Mroczka, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Rank Progress SA.

– Wyróżniamy się więc na tle branży bardzo dobrym wskaźnikiem płynności, co w dobie zawirowań na rynkach finansowych i ogólnej niepewności co do przyszłości gospodarek poszczególnych krajów UE ma istotne znaczenie. Finansując projekty z własnych zasobów, jesteśmy w mniejszym stopniu uzależnieni od dekoniunktury na rynkach finansowych, a nasze inwestycje zyskują dobre perspektywy – dodaje Jan Mroczka.

Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.