Właściciel CCC i Boti zapowiada wzrost zysków

NG2, właściciel marek CCC i Boti, zapewnia, że firma w całym roku uzyska lepsze wyniki niż w 2010 r., kiedy przychody wyniosły 1,03 mld, a zysk netto 117,8. Nowjalis szacuje też, że obroty w 2012 r. mogą poprawić się o 15 proc. a zysk netto nawet o 25 proc. Firma odnotowała spadek sprzedaży w sierpniu i lipcu. Niższe wynik Nowjalis tłumaczy pogodą. Deszczowy sierpień i ciepły wrzesień spowodować miały przesunięcie popytu.

Przypomnijmy, że przychody firmy za okres od stycznia do września tego roku wyniosły 727,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010 o 2,7 procent. Z kolei przychody ze sprzedaży detalicznej za wrzesień wyniosły 86,8 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,9 procent, narastająco za okres styczeń – wrzesień wyniosły 646,8 mln zł i były wyższe o 3,7 procent w stosunku do tego samego okresu 2010 roku.

Grupa NG2 jest polskim producentem i sprzedawcą detalicznym obuwia. Posiada obecnie 707 placówek w tym: 274 salony CCC, 45 sklepów CCC w Republice Czeskiej, 48 butików Quazi, 220 placówek Boti, 52 salony franczyzowe CCC i 68 sklepów franczyzowych Boti. Aktualnie firma posiada 67 marek, najpopularniejszą z nich jest Lasocki. Od 2004 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.