Auchan w Rumunii osiąga obroty rzędu 340 mln euro

Negocjacje w sprawie kupna trwały sześć miesięcy. Sprzedawcą jest hiszpański deweloper Pryconsa, który wcześniej nabył fabrykę Tricodava za 42 mln euro od funduszu Broadhurst. Pryconsa zamierzał przeznaczyć teren wielkości 5,4 hektara na projekt mieszkaniowy na 2 tys. mieszkań. Wycofał się jednak z tych planów ze względu na załamanie koniunktury na rynku.

Auchan, które weszło na rumuński rynek w 2005 roku, osiąga w tym kraju obroty rzędu 340 mln euro. W Bukareszcie ma dwa hipermarkety. Realizuje również dwa inne projekty: Electroputere Craiova w mieście Craiova i Polus Constana w Coresi Brasov.

Grupa Auchan w pierwszej połowie 2010 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 20 mld euro, co daje wzrost o 6,8 proc. w stosunku do I półrocza 2009 roku. Wynik EBITDA wzrósł o 9,8 proc. – do 1,02 mld euro. W tym okresie zysk netto Grupy Auchan uplasował się na poziomie 248 mln euro. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 230 mln, co oznacza wzrost o 1,1 proc. 46 proc. całkowitej sprzedaży Grupa Auchan wypracowała na rynku francuskim, 25,8 proc. pochodziło z rynków Europy Zachodniej, zaś kolejne 27 proc. z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji.