Inwestycja ma ruszyć w 2013 roku

Przedstawiciele gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska i Radziejowice, reprezentant Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz inwestora – spółki Global Parks Poland podpisali list intencyjny zakładający budowę parku w Strefie Aktywności Gospodarczej. Docelowo park ma zająć powierzchnię 600 ha. W I etapie ma być zagospodarowane około 200 ha powierzchni, co kosztować będzie około 2 mld zł. Ponad 90 proc. gruntów pod tę inwestycję ma już zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego.

– Obecnie inwestor spisuje akty wstępne dotyczące tego projektu, dlatego nie można jeszcze określić, co dokładnie znajdzie się w Park of Poland. Wiadomo, że zakłada się uruchomienie m.in. hoteli, centrum rozrywki oraz centrum handlowego. W 2012 roku ma powstać szczegółowy, końcowy projekt tej inwestycji – informuje Teresa Koszalińska, przedstawicielka urzędu miasta w Mszczonowie. Realizacja ma ruszyć w 2013 roku.

– Inwestycja zaczyna przybierać realne kształty – ocenia Krzysztof Ciołkiewicz, wicestarosta powiatu żyrardowskiego, na którego terenie leżą gminy, na których ma powstać Park of Poland. Projekt ma być realizowany przez spółkę Global Parks Poland. Jej reprezentantem, uczestniczącym w podpisywaniu listu intencyjnego był Moshe Greidinger, jeden ze znaczących udziałowców spółek: Cinema City oraz Ronson Europe.