Inwestor Alchemii czeka na akt notarialny

W październiku br. radni miejscy podjęli decyzję o sprzedaży udziałów w kamienicy przy Olejnej 8, która stanowi kluczową część Alchemii, bo tu będzie znajdowało się przejście podziemne łączące część śródmiejską i staromiejską kompleksu. Inwestor przekaże na rzecz miasta nieruchomość przy ul. Łęczyńskiej w Lublinie.

– Obecnie czekamy na podpisanie z Urzędem Miasta aktu notarialnego na mocy, którego ratusz sprzeda nam swoje udziały w kamienicy przy ul. Olejnej – mówi Marek Woliński, przedstawiciel inwestora Arkady Sp. z o.o.

Jednocześnie trwa proces komercjalizacji, którą na tym etapie spółka Arkady prowadzi we własnym zakresie. Inwestor współpracuje również z firmą DTZ.

Inwestycja lubelskiej spółki Arkady będzie bazować na czteropoziomowym podziemnym parkingu na prawie tysiąc samochodów. Stanowił on będzie prawie 80 procent części śródmiejskiej. Integralną częścią inwestycji jest także rozbudowa istniejącego Ratusza o skrzydło północne. Poza tym część naziemną w obszarze śródmiejskim uzupełnią: odnowiony budynek Arkad z odbudowanym piętrem. Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę tej części inwestycji.

Projekt swoim zasięgiem obejmie również część Starego Miasta, pomiędzy ulicami Bramową, Szambelańską i Olejną. Zlokalizowana będzie tu część usługowa oraz sklepy. Obie części połączy przejście podziemne pod ulicą Lubartowską. Łącznie całkowita powierzchnia Alchemii – części śródmiejskiej i staromiejskiej – wynosi ok. 70 tys. metrów kwadratowych, zaś powierzchnia najmu to 24 tys.

Zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał 2014.