Kolejna umowa spółek Kaufald i P.A.Nova

– Jest to kolejna umowa jaką P.A. Nova zawarła ze swoim partnerem biznesowym spółką Kaufland. Nabyliśmy także teren na którym powstanie obiekt. Niestety nie mogę na tym etapie zdradzić szczegółów transakcji – powiedziała w rozmowie z Retailnet.pl Ewa Bonkowska, prezes spółki P.A. Nova.

Nie udało się także ustalić miejsca w którym powstanie market. Wiadomo jednak, że kompleks wraz z gruntem warty jest 35 mln. zł netto, a deweloper zobowiązał się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r.

W skonsolidowanym raporcie kwartalnym spółka podaje, że w trzecim kwartale 2011 roku odnotowała 40577 zł. przychodów netto ze sprzedaży.

P.A. Nova SA, jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo architektoniczno urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego.