Galeria z placem miejskim w Ełku
Nieruchomść gruntowa znajduje się w centrum Ełku, u zbiegu ulic T. Kościuszki i J. Dąbrowskiego. Powierzchnia sprzedawanego terenu to 1,8495 ha. Są to dwie działki oddzielone placem miejskim. Nabywca będzie zobowiązany do jego zagospodarowania, między innymi położenia nowej nawierzchni. Będzie za to miał prawo zbudować podziemny parking pod placem. Zobowiązany jest ponadto do zagospodarowania drogi wewnętrznej i pasażu miejskiego. O tych i innych warunkach nałożonych na inwestora informuje szczegółowo ogłoszenie o przetargu. Data wpłacenie wadium upłynęła 9 grudnia br. Cena wywoławcza za grunty to blisko 11,5 mln zł.

– W środę nastąpi rozstrzygnięcie przetargu, potem jest siedem dni na ewentualne odwołania. W ciągu kolejnych trzydziestu dni ma zostać podpisana umowa na sprzedaż gruntu wybranemu inwestorowi – poinformował w rozmowie z Retailnet.pl Sławomir Chilicki, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Brama Mazur – to nazwa miejscowego planu zagospodarowania. Projekt urbanistyczny przewiduje zagospodarowanie ścisłego centrum Ełku, przede wszystkim placu centralnego wraz z otaczającą go zabudową. Koncepcja zakłada również rewitalizację ciągu pieszego alei Armii Krajowej wraz z nowo projektowanym placem przydworcowym oraz stworzenie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej z lokalami usługowymi w parterach budynków.

Miejscowy plan zagospodarowania określa też gabaryty galerii, liczbę kondygnacji (maksimum trzy) i nieprzekraczalne linie zabudowy na gruncie. – To może być centrum wielkości około 20-30 tys. mkw. Zależy to jednak od inwencji inwestora i jego projektantów – powiedział Chilicki. Inwestor zobowiąże się do rozpoczęcia budowy w ciągu dwóch lat od podpisania umowy i zakończenia prac w ciągu następnych trzech lat.