Spółka prognozuje wzrost sprzedaży

Prezes P.A. Novy w wypowiedzi dla Parkietu stwierdziła, że jeśli wyniki finansowe spółki za 2011 rok będą dobre, to będzie możliwa wypłata dywidendy z zysku.

Spółka deweloperska P.A. Nova w trzecim kwartale 2011 roku miała 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 387,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Narastająco w kwartałach od pierwszego do trzeciego 2011 roku spółka miała 15,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 10,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 121,29 mln zł wobec 100,38 mln zł. W ujęciu jednostkowym w tym czasie spółka miała 18,17 mln zł zysku netto wobec 9,92 mln zł zysku rok wcześniej. Bieżący kurs akcji spółki na warszawskiej GPW wynosi 19,90 zł.

Przypomnijmy, że z początkiem grudnia br. spółka P.A. Nova zawarła umowę z siecią Kaufland na budowę obiektu handlowego o wartości 35 mln zł. Deweloper zobowiązał się do realizacji pod klucz marketu budowlanego i następnie odsprzedanie go spółce. Obszar na którym powstanie obiekt został już zakupiony.

P.A. Nova SA, jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo architektoniczno urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego. Spółki zależne od PA Nova zostały powołane do realizacji własnych inwestycji deweloperskich – galerii handlowych czy też retail parków i świadczą usługi wynajmu powierzchni komercyjnych.