Nie ma pozwolenia na budowę galerii w Tomaszowie Maz.

Jak już pisaliśmy, inwestor liczył, że uzyska pozwolenie na budowę najpóźniej do końca tego roku. Wówczas projekt mógłby zostać sfinalizowany w 2012. Jak jednak dowiedziała się redakcja Retailnet.pl, decyzja o warunkach zabudowy dla tego obiektu wydana przez miejskich urzędników przypuszczalnie jest niezgodna z prawem. Sprawa trafiła do prokuratury, a architekt miasta Anna Fultz straciła pracę.

– 24 listopada prezydent miasta powziął informację, iż decyzja w przedmiocie warunków zabudowy dla nieruchomości położonych w obrębie ulic Polnej i św. Antoniego nie odpowiada treści art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 30 listopada stosunek pracy z Panią Anną Fultz, zajmującą od 14 kwietnia 2009 roku stanowisko Architekta Miasta, został rozwiązany za porozumieniem stron. 2 grudnia 2011 o możliwości popełnienia czynu zabronionego została poinformowana Prokuratura a 5 grudnia wystąpiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w celu zajęcia przez ten organ stanowiska w zakresie wspomnianej decyzji o warunkach zabudowy. Mamy nadzieję, że prowadzone z inwestorem rozmowy zaowocują przeprowadzeniem procedury administracyjnej w taki sposób aby w efekcie inwestor mógł uzyskać jak najszybciej prawomocne pozwolenie na budowę – powiedział w rozmowie z Retailnet Jakub Pietkiewicz, pełnomocnikiem prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego ds. komunikacji społecznej i informacji.

Inwestor, spółka Galeria Mazovia, wraz z końcem kwietnia bieżącego roku nabył działkę przy ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim. Właściciel firmy, Arkadiusz Bruski, planował wybudować tu obiekt, którego funkcja – poza handlową – będzie się skupiać również wokół rozrywki. Galeria miała być oddana do użytku w przyszłym roku – dotrzymanie planu uzależniano od wydania przez władze miasta pozwolenia na budowę.