Gmina aktywnie poszukuje możliwości rozwoju oraz inwestorów

Studium zagospodarowania przestrzennego już umożliwia umiejscowienie usług tzw. centrotwórczych w tym rejonie. Na terenie mogłoby powstać kilka obiektów usługowo-handlowych. Istnieje jednak konieczność poszerzenia terenu produkcyjnego sąsiadującego z działkami i dopiero po przyjęciu stosownej uchwały gmina będzie mogła przystąpić do sporządzenia planu miejscowego.  Teren jest położony przy obwodnicy Murowanej Gośliny nieopodal drogi wojewódzkiej nr 196 prowadzącej do Wągrowca, który jest oddalony od Murowanej Gośliny o około 35 km.  W pobliżu Murowanej Gośliny leżą także Oborniki. Do centrum Poznania jest 20 km.

Definicja funkcji usługowych centrotwórczych określa, że ich znaczenie jest regionalne lub krajowe.  Zakładają wysoką specjalizację. Współistnieją z mieszkalnictwem, i obejmują zakresem tematycznym kulturę, administrację i zarządzanie, naukę, szkolnictwo wyższe, zdrowie, sport i handel.

Miasto i gmina Murowana Goślina, leżące w powiecie poznańskim, liczą około 20 tys. mieszkańców. Ze strony internetowej wynika, że zamieszkują ją młodzi, często dobrze sytuowani ludzie, a sama gmina wyróżnia się  nowoczesnością oraz  nastawieniem na inwestycje i rozwój.