Elbląg stawia na rozwój handlu

– W chwili obecnej na wymienionym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wyspy Spichrzów” z czerwca 1998 roku, który nie dopuszcza lokalizacji usług wielko powierzchniowych. – Procedura uchwalania planu będzie kontynuowana z chwilą znalezienia inwestora na ten teren, celem doprecyzowania zapisów. W związku z tym punkt wyjścia procedowania planu – w odniesieniu do inwestora/biznesu będzie znacznie korzystniejszy – mówi Kamil Czyżak z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Miasto na razie jednak zrezygnowało z finansowania przebudowy systemu dróg na Wyspie Spichrzów, czyli  modernizacji ul. Warszawskiej oraz umożliwienie komunikacji Wyspy Spichrzów ze Starym Miastem poprzez most jezdny wzdłuż ulicy Orlej. Ta inwestycja była częścią projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga” , które obejmowały także oczyszczenie i pogłębienie fosy staromiejskiej, odbudowę repliki Osady Truso. modernizację nabrzeża od mostu Tysiąclecia do mostu w ulicy Orlej. Miasto jednak zauważa, że modernizacja systemu dróg bez uwzględnienia potrzeb przyszłego inwestora mogłaby się okazać niecelowa.

Rezygnacja z projektu rewitalizacyjnego poprzedzona została  analizami finansowymi, w szczególności pod kątem skutków finansowych zrealizowania projektu po 2013 r.