firma przeznaczy na wyplatę dywidendy 11,1 mln zł

W czerwcu br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło decyzję o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 i wypłacie dywidendy, jednak wówczas nie ustalono dnia wypłaty. Rank Progres poinformował wtedy w komunikacie, że na wypłatę dywidendy przeznaczy 11,1 mln zł netto. Na kwotę tę składa się blisko 5,4 mln zł zysku netto wypracowanego w roku 2010 oraz ponad 5,7 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.

– Wypracowaliśmy w minionym roku duże zyski i teraz przyszedł czas, by się nimi podzielić. Chcemy być spółką dywidendową, ponieważ jest to korzystne i atrakcyjne dla naszych akcjonariuszy. Ze względu na to, że przekraczamy prognozy, spodziewamy się, że dywidendę wypłacać będziemy regularnie” – informuje Jan Mroczka, prezes Rank Progress S.A.

Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 r. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Grupa Kapitałowa Rank Progress osiągnęła po III kwartałach 2011 roku 41,2 mln zł zysku netto. To o 143 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Spółka zweryfikowała też tegoroczne prognozy i podwyższyła przewidywany wynik netto do 134,3 mln zł.