Galeria handlowa może dodać miastu kolorytu

Teren PKP nie musi zostać objęty planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie podlega jurysdykcji powiatu, ale zarządzanie nim leży w gestii samorządu wojewódzkiego, który sprawuje także opiekę nad połączeniami regionalnymi. Teren przygotowywany do sprzedaży jest wolny od budynków, choć znajdują się na nim urządzenia techniczne.

Część obszaru pokolejowego zamierza przejąć miasto Wągrowiec. Jego przeznaczeniem byłyby cele publiczne: miejsca postojowe. Samorząd ma świadomość, że pozostała część zostanie przeznaczona na cele komercyjne i w interesie PKP leży sprzedaż terenu, a nie przekazywanie go nieodpłatnie miastu.

Wągrowiec jest oddalony od Poznania o 50 km. Miasto liczy około 25 tys. mieszkańców. Bezrobocie wynosi 10,46 procent. Na terenie miasta funkcjonuje 3200 podmiotów gospodarczych. Większość z firm zajmuje się handlem lub świadczy usługi dla mieszkańców. Wśród firm przemysłowych dominują zaś przedsiębiorstwa z branży metalowej, drzewnej, spożywczej i meblarskiej. Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Powiat Wagrowiec łącznie z miastem liczy 67 tys. miekszańców.

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna posiadają majątek w postaci 101,3 tysięcy działek gruntowych o ogólnej powierzchni 106 tysięcy ha oraz ponad 40 tysięcy budynków o ogólnej powierzchni użytkowej przekraczającej 6 milionów mkw.