GUS zauważa gorsze oceny bieżącej sprzedaży

Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Dla porównania we wrześniu tego roku oceny rozkładały się po równo. 18 proc. badanych sygnalizowało poprawę koniunktury, ale też 18 proc. – pogorszenie. – Oceny bieżącej sprzedaży są bardziej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, przy utrzymujących się pozytywnych prognozach. Przedsiębiorcy sygnalizują większe od zgłaszanych we wrześniu trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Odpowiednie prognozy wskazują również na możliwość zwiększenia problemów w tym zakresie – podał GUS w komunikacie.

Z badań wynika również, że pogarszają się pesymistyczne oceny dotyczące bieżącej sprzedaży. Mimo to prognozy w tym zakresie są pozytywne i zbliżone do przewidywań z ubiegłego miesiąca. Z kolei zwiększają się natomiast trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są również bardziej pesymistyczne od prognoz formułowanych we wrześniu.

– Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów. W konsekwencji przedsiębiorcy przewidują ograniczenie ilości zamawianych towarów u dostawców. Zapowiadane są dalsze redukcje zatrudnienia. Jednostki sygnalizują szybszy niż we wrześniu wzrost cen bieżących, natomiast przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące nie uległy zmianie – podano w raporcie.

 

Źródło: GUS