Niektóre dzielnice Krakowa pozostają bez galerii handlowych

Uchwalanie obecnie przygotowywanych planów odbędzie się na bazie obowiązującego studium zagospodarowania przestrzennego, które zawiera wytyczne odnośnie koncepcji zabudowy na danym terenie.  Urząd zamierza do końca 2012 roku przygotować nowe studium w związku z tym, że stare się zdezaktualizowało, czyli zmieniły się uwarunkowania przestrzenne, które stanowią podstawę do  planowania inwestycji.  Nowe studium ma być obowiązujące już w 2013 roku.

Na razie plany dotyczące dzielnic Krakowa muszą zostać uchwalone. W razie zgłoszenia uwag, te mogą zostać uwzględniane ze względu na potrzeby mieszkańców, czy też inwestora,ale w takim wypadku plan musi być ponownie wyłożony do publicznej wiadomości. Już po uchwaleniu planu miejscowego przez radnych, wojewoda weryfikuje jego zgodność z zapisami studium zagospodarowania przestrzennego i w razie pozytywnej oceny następuje publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejście w życie aktualnych założeń zagospodarowania przestrzennego na danym terenie.

Kraków należy do  miast, w których jest najmniejsze nasycenie powierzchnią handlową w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  Wynosi ono około 200 mkw na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Trójmieście liczącym ogółem mniej obywateli niż Kraków powierzchnia przypadająca na 1000 mieszkańców to 500 mkw. W miescie funkcjonuje kilkanaście dzielnic.