Krzysztof Apostolidis

– Kondycja polskiego rynku centrów handlowych w 2012 roku zależeć będzie, oczywiście, od kondycji naszej gospodarki, która dotychczas skutecznie opierała się kryzysowi na rynkach globalnych i europejskim. Dzięki temu branża nieruchomości komercyjnych w Polsce należała i nadal należy do najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Czy ten pozytywny trend uda się utrzymać w przyszłym roku? Chciałbym wierzyć, że tak. W okresie zawirowań na europejskich rynkach finansowych nie można jednak wykluczyć żadnego scenariusza. Przysłowiowego konia z rzędem temu, kto jest w stanie dziś przewidzieć, jak wpłynie kryzys w strefie euro na polskie banki, a tym samym na dostępność finansowania projektów deweloperskich. Pamiętajmy, że około 70 proc. aktywów polskiego sektora bankowego jest kontrolowanych przez banki zachodnioeuropejskie.

Ostre kryteria finansowania inwestycji w centra handlowe z pewnością zostaną utrzymane w 2012 roku, co niewątpliwie będzie miało wpływ na rozwój rynku nieruchomości, powodując wstrzymanie lub odłożenie na później niektórych projektów.

Większość analityków rynku prognozuje jednak 15-procentowy wzrost ilości nowoczesnych powierzchni handlowych w przyszłym roku, na poziomie zbliżonym do tegorocznego. Moim zdaniem jest to realne.