Spółka zmienia prognozy finansowe

Korekta dotyczy prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. na rok 2011 i 2012 przedstawionych w raportach bieżących z dnia 1 września 2011 roku. Dotychczasowa prognoza zakładała osiągnięcie w 2011 roku 190,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, strata netto miała wynieść 2,7 mln zł, EBITDA – 10,4 mln zł, a EBIT – 5, 57 mln zł.. Obecnie spółka szacuje, że w tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosą 185 mln. zł, EBIT 0,6 mln. zł., strata netto 6,6 mln. zł., natomiast EBITDA 5,6 mln. zł.

Jeżeli zaś chodzi o wyniki finansowe w 2012 roku, to uprzednio prognozowano, że przychody ze sprzedaży wyniosą 210,98 mln zł, EBIT 14,7 mln. zł., zysk netto 7,9 mln zł, a EBITDA – 19,7 mln. zł. Po korekcie spółka prognozuje osiągnięcie następujących wyników: przychody ze sprzedaży 214 mln. zł., EBIT 9,3 mln. zł., zysk netto 3 mln. zł., EBITDA 15 mln. zł.  Zdaniem spółki planowany wzrost przychodów w 2012 roku jest możliwy dzięki przekształceniu części sklepów franszyzowych na model funkcjonujący w oparciu o sprzedaż detaliczną Gino Rossi S.A. oraz Simple Creative Products S.A.

Jak informuje zarząd spółki, głównymi przyczynami korekty są między innymi: inny od zakładanego kurs euro/zł, co wpływa na wysokość czynszów za najem powierzchni handlowych, wyniki inwentaryzacji wyposażenia sklepów oraz materiałów do produkcji, które wykazały niedobory lub nieprzydatność tych aktywów, a także niższa sprzedaż w drugiej połowie listopada i pierwszej połowie grudnia w porównaniu z okresem porównywalnym w 2010 roku.

Firma Gino Rossi została założona w czerwcu 1992 roku jako wspólne przedsięwzięcie udziałowców z Polski i Włoch. Spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w 2006 roku. Sieć sprzedaży obejmuje ponad 100 salonów firmowych w Polsce i za granicą.