W 2012 r. ma powstać co najmniej 60 Textilmarketów

Spółka do 31 stycznia 2012 r. wyemituje do 200.000 obligacji o wartości 100 zł każda. Zgodnie z treścią podjętych uchwał, termin wykupu obligacji serii A przypada na 12 miesięcy, a obligacji serii B – na 24 miesiące od daty emisji. Na każdą z tych serii będzie przypadać po połowie wartości obligacji. Pięcioletni program emisji obligacji obejmuje łączną kwotę 50 mln zł.

– Zgodnie z założeniami strategii Grupa dynamicznie się rozwija, stale otwieramy nowe sklepy. Dotyczy to szczególnie sieci Textilmarket, której liczba sklepów zwiększyła się w 2011 roku o ponad 50, a w kolejnym wzrośnie co najmniej o dalszych 60 lokalizacji. Emisja obligacji pozwoli nam więc pozyskać środki zewnętrzne niezbędne do finansowania dalszego rozwoju – wydatków na adaptacje i wyposażenie lokali oraz finansowanie zapasów towarów – informuje Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan S.A.

Obligacje obydwu serii będą podlegały oprocentowaniu wg stopy bazowej WIBOR 6M. Będzie ono powiększone o stałą marżę, która zostanie ustalona przez zarząd spółki w ramach procesu emisyjnego, po przeprowadzonym procesie budowania księgi popytu. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Spółka chce, aby obligacje mogły być w każdym czasie wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Redan S.A. jest operatorem detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci sklepów Textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce grupa kapitałowa zatrudnia ponad półtora tysiąca osób. Sprzedaż jest prowadzona w 4 sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących ponad 450 sklepów. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Centrala Spółki znajduje się w Łodzi.