Krzysztof Nitsch – Marketing Investment Group

Rewolucja internetowa, której jesteśmy świadkami zmienia drastycznie zachowania klienta, na których ugruntowano model rynku detalicznego, oparty o koncepcję ekskluzywnych Galerii Handlowych. Potrzeby konsumenta są jednak mniej zmienne. Klienci skrajnie racjonalni, zorientowani głównie na produkt i cenę, znajdują w rozwiązaniach e-commerce łatwość dostępu do szerokiej oferty, coraz pełniejszą informację, efektywne narzędzia poszukiwania, porównywania i realizowania transakcji. Opinie innych użytkowników o poszukiwanych produktach, czy usługach są dla dzisiejszego internauty więcej warte niż  eksperckie porady sponsorowanych artykułów. Dla tej grupy klientów e-commerce jest wybawieniem ze Świata „uciążliwości” Galerii Handlowych, przynajmniej w zakresie tych produktów i usług, które są osiągalne w Internecie.
Druga, liczniejsza grupa konsumentów realizuje w Galerii Handlowej, zwykle nie świadomie, znacznie głębsze potrzeby przeżyć emocjonalnych i społecznych. Odwiedziny w Galerii to sposób na spędzenie wolnego czasu, sposób na oderwanie się od codziennej rzeczywistości, dotknięcie prestiżu, świeżości, spotkanie z przyjaciółmi. Dla takich „klientów kompletnych” e-commerce stanowi platformę pozyskania informacji o produktach, kampaniach, opiniach, stanowi również platformę przygotowania do odwiedzin w realnej Galerii.
Przyszłość samych galerii handlowych, zależeć będzie w dużej mierze od dwóch czynników: ekonomicznego – pogarszająca się sytuacja materialna może podbijać nutę racjonalną w zachowaniach klientów kompletnych; Społeczno-technologicznego – rozwój technologii, komunikacji mobilnej, social media, daje coraz większe możliwości podmiotom e-commerce na realizowanie projektów mających szanse zaspokoić szersze potrzeby klientów kompletnych, co może w dłuższej perspektywie zmieniać ich zachowania konsumenckie. Nie bez znaczenia pozostaje więc aktywność samych centrów handlowych w poszukiwaniu innowacyjnych i unikalnych produktów adresowanych w potrzeby klientów oraz wykorzystanie przez galerie nowoczesnych technologii celem budowania własnej indywidualności, wizerunku i lojalności fanów.