Jan Mroczka, prezes zarządu Rank Progress

– Już od kilku lat analitycy potwierdzają, że głównym kierunkiem rozwoju obiektów komercyjnych
w Polsce są i będą mniejsze miasta. Być może wyjątkiem na tym tle jest Warszawa, w której jest jeszcze miejsce i popyt na galerie lub parki handlowe. Z ostatnich informacji rynkowych wynika, że udział małych i średnich miast w całkowitym wolumenie powierzchni centrów komercyjnych wynosi ok. 45 proc. i z roku na rok udział ten rośnie. Pozostała powierzchnia zlokalizowana jest w ośmiu największych miastach Polski. Jestem przekonany, że proporcje te będą zmieniać się na korzyść mniejszych miast – informuje Jan Mroczka.

– Rank Progress realizuje projekty w średnich miastach od początku działalności. W nich właśnie przeprowadziliśmy szereg inwestycji na zlecenie dużych operatorów handlowych, tam również powstały nasze własne inwestycje (Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze, Galeria Piastów w Legnicy). Interesującym dla nas celem są także lokalizacje o charakterze makroregionalnym, na obrzeżach dużych miast, w kierunku których zmierza życie coraz większej liczby mieszkańców aglomeracji. Ostatecznie jednak każdy nasz projekt weryfikują jego główni odbiorcy – najemcy i klienci – dodaje prezes zarządu Grupy Kapitałowej Rank Progress.