Spółka posiada m.in. ponad 280 salonów CCC

Głównym zadaniem spółki CCC OBUV SK s.r.o będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez NG2 na terytorium Słowacji.  NG2 S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej NG2 i posiada 100% udziałów w kapitale spółek ją współtworzących: CCC Factory Sp. z o.o., CCC Boty Czech s.r.o., Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968, NG2 Suisse S.a.r.l. Prezesem zarządu spółki akcyjnej NG2 jest Dariusz Miłek.

Grupa NG2 jest polskim producentem i sprzedawcą detalicznym obuwia. Według stanu na koniec września 2011 roku spółka dysponowała siecią 705 placówek, w tym: 283 salonami CCC w Polsce i 49  w Czechach, 39 butikami Quazi, 220 sklepami Boti oraz  50 salonami franczyzowych CCC (w tym 2 w Rosji) i 64 sklepami franczyzowymi Boti. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy NG2 za listopad 2011 roku wyniosły 100,7 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,6 procent. Większość wypracowanego wyniku stanowią przychody ze sprzedaży detalicznej (95,8 mln zł). W sumie grupa NG2 wypracowała przychody ze sprzedaży za okres styczeń – listopad na poziomie nieco ponad 1 mld zł, o 5,5 proc. wyższe niż osiągnięte w tym samym okresie 2010 roku.