Krzysztof Gaweł,dyrektor zarządzający Gemini Park

Mijający rok to przede wszystkim spory szum informacyjny wokół pojęcia „kryzys”, które jak mantra powtarzane było przez wszystkich. Z jednej strony obserwujemy zmianę struktury zakupów, widać spadek przedsiębiorczości (mniej rejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych), widzimy dalsze usztywnianie się polityki kredytowej banków, co wpływa na wyhamowanie dużych projektów inwestycyjnych, nie mówiąc o drobnych inwestycjach. Z drugiej strony, nadal utrzymuje się wzrost gospodarczy, stosunkowo niskie bezrobocie i słyszymy o wysokim optymiźmie konsumeckim Polaków.

Odzwierciedleniem ogólnej sytuacji jest rynek nieruchomości komercyjnych. Czynnikiem powodującym dużą frustrację jest wzrost (od sierpnia prawie 12 procent) kursu Euro, który z jednej strony powoduje stymulację eksportu, tak potrzebną naszej niezbilansowanej wymianie gospodarczej, z drugiej strony wywołuje frustrację najemców, którzy, o ile trend ten będzie się utrzymywał, coraz częściej będą domagać się regulowania umów najmu w złotówkach. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że średnioroczny wzrost kursu euro jest stosunkowo niewielki i wynosi (dane na koniec listopada) zaledwie 2 procent w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost kursu euro zbiegł się jednak w czasie ze spadkiem sprzedaży, szczególnie w branży modowej, co osłabiło handel w centrach.

Przyszły rok to będzie kolejny „rok najemców”, choć podaż powierzchni w galeriach będzie relatywnie coraz mniejsza z uwagi na wyhamowanie inwestycji w dużych miastach z jednoczesnym umocnieniem się pozycji centrów wybudowanych w ostatnim czasie. Przykładem jest centrum handlowe Gemini Park Tarnów, w którym w rok po otwarciu pozostały już tylko ostatnie powierzchnie do wynajęcia, a w którym wzrosty obrotów najemców i frekwencji sięgają kilkudziesięciu procent rok do roku. Jeśli optymizm konsumencki utrzyma się, a jest szansa, że z uwagi na Euro 2012, wzrośnie, rynek wynajmu znacznie się ożywi, co wpłynie na wzrost czynszów, szczególnie w atrakcyjnych galeriach. Tym samym poprawi się sytuacja tych galerii, które dziś borykają się z problemami.
Powiedział Krzysztof Gaweł, Dyrektor Zarządzający Centrum Handlowo – Rozrywkowe Gemini Park