Galeria Miodowa w Kluczborku

Zarząd informuje, że w dniu 21.12.2011 roku w formie aktu notarialnego, została zawarta umowa pomiędzy  Tesco (Polska) sp. z o.o.  jako najemcą,  a wynajmującym – Galerią Kluczbork sp. z o.o. – zobowiązująca  wynajmującego do wybudowania galerii wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.  Obie strony podpisały  też warunkową umowę najmu.

100 proc. udziałów w kapitale zakładowym gliwickiej Galeria Kluczbork posiada P.A. Nova SA. Jest to firma oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Struktura organizacyjna firmy, w skład której wchodzą działy: deweloperski, budowlano -wykonawczy, projektowo architektoniczno urbanistyczny oraz systemów informatycznych, pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego.

Jak informował portal Retailnet.pl na początku grudnia, spółka Galeria Kluczbork buduje centrum handlowe Galeria Miodowa przy ul. Byczyńskiej. Kompleks, w którym znajdzie się galeria oraz park handlowy, będzie miał ok. 10,5 tys. mkw. powierzchni handlowej. Park handlowy zajmie około 4 tys. mkw. powierzchni handlowej, a galeria wraz z supermarketem spożywczym – ok. 8,5 tys. mkw.