17 lokali franczyzowych w NoVa Park

Umowa została podpisana ze spółką "Projekt Echo – 39" Sp. z o.o. , będącej podmiotem zależnym spółki akcyjnej Echo Investment. Wynagrodzenie wykonawcy za wybudowanie kaliskiego centrum handlowego, jest ryczałtowe i wynosi 162,35 mln zł netto. Wykonawca ma 19 miesięcy na realizację zadania (licząc od wezwania do rozpoczęcia całości prac). W umowie zawarto postanowienia, które umożliwiają naliczenie kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania – nie mogą one jednak przekroczyć 10 proc. wartości kontraktu. Spółka ma prawo do odstąpienia od tej umowy do 31 marca 2012 r.

Kaliska Galeria Amber będzie czterokondygnacyjnym budynkiem z profilem usługowo-handlowym, o łącznej powierzchni najmu 33,5 tys. metrów kwadratowych. W obiekcie znajdzie się 140 sklepów i punktów usługowych, wraz z kawiarniami i restauracjami. Zaplanowano też 7-salowe kino, którego operatorem będzie sieć Helios. Centrum powstanie w sąsiedztwie głównych dworców miejskich PKP i PKS, u zbiegu ul. Górnośląskiej i Trasy Bursztynowej.

Spółka Eiffage Budownictwo Mitex S.A specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie m.in. obiektów: handlowych, biurowych, hotelowych i mieszkaniowych. Firma wybudowała np. Galerię Echo w Kielcach (inwestor: Echo Investment SA), Focus Park w Zielonej Górze oraz Bydgoszczy (Parkridge Retail Poland), Centrum Handlowe Planty (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.).