W Dzierżoniowie powstanie galeria handlowa

Przypomnijmy, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad i październik 2011 r. były również wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Za listopad wyniosły one 100,7 mln zł (wzrost o 18,6 proc.), a za październik – 173,9 mln zł, co stanowi wzrost o 11,4 proc. Z kolei we wrześniu 2011 r.. NG2 zanotowało nieco gorsze wyniki – wówczas przychody ze sprzedaży wyniosły 103,2 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,2 proc.

W sumie grupa NG2 wypracowała przychody ze sprzedaży za okres styczeń – grudzień na poziomie 1,09 mld zł, czyli więcej niż w osiągniętych w tym samym okresie 2010 roku o 6,2 proc. Większość (994,4 mln zł) stanowią przychody ze sprzedaży detalicznej.

NG2 S.A. jest polskim producentem i sprzedawcą detalicznym obuwia. Według stanu na koniec września 2011 roku spółka dysponowała siecią 705 placówek, w tym: 283 salony CCC, 49 salonów CCC w Republice Czeskiej, 39 butików Quazi, 220 sklepów Boti, 50 salonów franczyzowych CCC (w tym 2 salony franczyzowe CCC w Rosji) i 64 sklepy franczyzowe Boti. Spółka posiada łącznie 67 zarejestrowanych marek towarowych – najbardziej popularną marką sprzedawaną przez Grupę NG2 jest marka Lasocki. Od 2004 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.