Ruszyła komercjalizacja galerii i parku handlowego w Chrzanowie

Alma Market jest komandytariuszem spółki Nowy Targ-AM1 oraz właścicielem 99,5 proc. jej udziałów. Dla tego Alma Market pozyska w wyniku likwidacji  spółki środki finansowe rzędu 39 mln zł, co będzie miało również istotne znaczenie dla jednostkowych wyników finansowych za rok 2011" – podała w komunikacie spółka Alma Market.

22 grudnia 2011 spółka  Nowy Targ – AM1, poinformowała, że zawarła umowę sprzedaży nieruchomości w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej z firmą Dabvest za 37,2 mln zł netto plus VAT. Uzgodniono też Alma Market będzie wynajmować od Dabvest tę nieruchomość przez 15 lat płacąc 48,6 mln zł netto. 

Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 2,59 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 12,01 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1017,79 mln zł wobec 877,88 mln zł.

 Historia delikatesów Alma rozpoczęła się w Krakowie, w 1995 roku, gdy  powstał pierwszy sklep tej sieci. Dziś Alma to sieć delikatesów zlokalizowanych w największych miastach w Polsce m.in. w Krakowie, Łodzi, Sopocie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu. Marka posiada zarówno lokale własne, jak i wynajmuje powierzchnie w centrach i galeriach handlowych.

Strategicznym celem spółki jest wzrost wartości firmy i powiększenie udziału w rynku handlu detalicznego artykułów konsumpcyjnych typu FMCG. Firma zamierza to osiągnąć poprzez: stworzenie i systematyczny rozwój jednolitej sieci obiektów handlowych oferujących artykuły konsumpcyjne typu FMCG oraz zwiększanie powierzchni sprzedaży detalicznej poprzez uruchamianie nowych obiektów handlowych.