CH Jantar

Burmistrz miasta Nowego Targu ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym Dom Handlowy Gorce położonej w Nowym Targu przy ul. Sobieskiego. Cena wywoławcza: 7 milionów zł.

Przedmiot przetargu jest nieruchomość o łącznej powierzchni 2140 mkw., zabudowana murowanym, 3- kondygnacyjnym budynkiem handlowym o pow. użytkowej wynoszącej 3346 mkw. i pow. zabudowy 1228 mkw. Nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 22 – Centrum” – zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Wyłoniony w przetargu nabywca będzie miał na zasadach pierwszeństwa możliwość wydzierżawienia na czas określony parkingu położonego przy ul. Harcerskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Handlowego „Gorce”. Przetarg odbędzie się 28 marca 2012 roku o godz. w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości pięćset tysięcy złotych. Organizator przetargu informuje, że może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Jest to drugi termin ustalony przez UM. Poprzedni przetarg zorganizowano pod koniec września 2011 r.