Dom Handlowy Gorce na sprzedaż

Spółka Komputronik, według wstępnych danych, osiągnęła w czwartym kwartale kalendarzowym 2011 roku (trzeci kwartał roku obrachunkowego 2011-2012, kończącego się 31 marca 2012 roku) 314,9 mln zł przychodów ze swojej działalności. wobec 291,3 mln zł w analogicznym kwartale roku poprzedniego (wzrost o 8,1 proc.). Spółka miała też wzrost marży.

W ciągu roku kalendarzowego 2011 wypracował 965,5 mln zł przychodów wobec 814,9 mln zł w roku kalendarzowym 2010 (dynamika wzrostu 18,5 proc.). Zarząd Komputroniku poinformował w komunikacie, że zalicza miniony kwartał do bardzo udanych i podtrzymuje podane 3 listopada 2011 roku prognozy. Spółka zakłada, że w roku obrotowym, który kończy się 31 marca 2012 roku, osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 1,02 mld zł, EBITDA sięgnie zaś 26,9 mln zł, a zysk netto wyniesie 14,6 mln zł. Plan zakłada także dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych i stopniowe zwiększanie udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej w całości przychodów.

Komputronik SA od 15 lat jest dystrybutorem sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów elektronicznych, a także od niedawna produktów AGD i RTV. W tym czasie spółka stworzyła sieć sprzedaży złożoną z około 250 salonów, zrealizowała blisko dwa miliony zamówień w internetowym sklepie Komputronik.pl i przeprowadziła udany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.