Obiekt będzie gotowy w maju 2013 roku

Rok 2011 upłynął w branży pod hasłem konsekwentnej realizacji zrównoważonego tempa rozwoju- podkreśla Agata Brzezińska, Dyrektor ds. Najmu Neinver Polska. Jej zdaniem kluczowe znaczenie odgrywają przemyślane decyzje inwestycyjne, poprzedzone analizą potencjału lokalizacji, uwzględnienie czynników ryzyka i konfrontacja kosztów najmu z realnymi możliwościami wykonania planów sprzedażowych. Takie podejście do pozyskiwania nowych lokalizacji spowalnia co prawda proces decyzyjny, ale minimalizuje ryzyko nietrafionych decyzji, których konsekwencje mogą być bolesne zarówno dla sieci handlowych jak i właścicieli obiektów handlowych. Liczy się jasno określona strategia rozwoju i koncentracja na pozyskaniu lokalizacji, które niekoniecznie mają najniższe koszty, ale gwarantują sprzedaż na poziomie adekwatnym do kosztów.

Zdaniem Brzezińskiej, która będzie jedną z panelistek SCBF 2012, miniony rok był czasem optymalizacji biznesu sieci handlowych z uwzględnieniem alternatywnych kanałów dystrybucji takich jak outlety, parki handlowe, centra typu convenience oraz – coraz częściej – internetu. Trudny rynek pozwoli się rozwijać najlepszym – tym, którzy wyciągnęli wnioski z 2008 roku i ostatnie lata spędzili na restrukturyzacji, dostosowując do nowych warunków strategię ekspansji, sieci sprzedaży, pozycjonowanie i politykę cenową. W ostatnim okresie wiele sieci handlowych podjęło takie działania, a duży wysiłek, który się z tym wiązał, zaowocuje większą odpornością na niesprzyjające warunki rynkowe.

Wszystkie te zmiany są niezwykle istotne w związku ze stale zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Wpływ postępującego osłabienia złotówki, powodujący wzrost zobowiązań czynszowych, a z drugiej strony niekorzystny kurs rozliczeń z dostawcami surowców, producentami, czy zleceniobiorcami, działają niekorzystnie na funkcjonowanie sieci handlowych, na których w dużej mierze spoczywa ryzyko kursowe. 2008 rok spowodował, że wielu developerów wprowadziło rozliczenie opłat dodatkowych w złotówkach, co jest rozwiązaniem dobrym dla rynku, ale nie eliminuje problemu.

Niestety prognozy na rok 2012 w tym zakresie nie są optymistyczne. Firmy, które planują intensywną ekspansję w 2012 roku mogą napotkać problemy z pozyskaniem dobrych lokalizacji – stopień pustostanów w najlepszych obiektach pozostanie wysoki, a nowych możliwości pojawi się niewiele.

Neinver Polska jest jednym z wystawców na rozpoczynającym się 14 lutego Shopping Center Business Forum.