Rozwija się polski rynek płatności bezgotówkowych

W Urzędzie Miasta Malbork wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu, na którym ma powstać galeria handlowa. Inwestycję obiektu prowadzi firma Gino Investments, spółka celowa Awaco Sp. z o.o.

Chodzi o teren położony pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Sienkiewicza (obecnie Kościuszki), Kościuszki i Aleją Rodła. Galeria ma powstać właśnie przy ul. Kościuszki. Projekt dotyczy m.in. zmiany linii zabudowy planowanej galerii handlowej, o którą wnosił inwestor. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się 25 stycznia 2012 roku. Wobec projektu mogą być zgłaszane uwagi do 16 lutego 2012 roku. Jeśli uwag nie będzie – wówczas projekt trafi pod obrady rady miasta.

Galeria handlowa ma powstać na działce o powierzchni nieco ponad 3,5 tys. mkw.  Właścicielem nieruchomości jest Gino Investment sp. z o.o. z Warszawy. Jest to spółka celowa firmy Awaco Sp. z o.o., powołana specjalnie do prowadzenia inwestycji w Malborku. Spółka kupiła teren od miasta w 2007 roku za około 3 mln zł. Inwestor ma czas na rozpoczęcie budowy w rok po uchwaleniu miejscowego planu przestrzennego, który umożliwi realizację konkretnego projektu.