Galeria ma powstać w centrum Malborka

Tytuł artykułu nie odpowiada rzeczywistości – część najemców sygnalizuje niesatysfakcjonujący poziom przychodów, a „chęć renegocjacji umów” jest zbyt daleką idącą nadinterpretacją – mówi Grzegorz Czekaj, Dyrektor Galerii Echo w Kielcach. Chodzi o artykuł w „Mniejsi chcą taniej” opublikowany w kieleckiej Gazecie Wyborczej 4 stycznia 2011 r.

Zdaniem dyr. Czekaja głównym powodem zaistniałej sytuacji jest fakt, że Galeria Echo, jako największy obiekt handlowy z liczbą 300 sklepów, w znacznym stopniu zaspokaja potrzeby handlowe mieszkańców regionu. „Oferta centrum podlega bieżącej weryfikacji rynku, co jest normą dla wszystkich centrów handlowych, a szczególnie widoczną w pierwszych miesiącach po otwarciu obiektu. Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki najemców jest wzrost kursu euro w okresie od podpisania umowy – nie tylko czynsze rozliczane są wg stawek walutowych, również w euro rozliczane są często transakcje zakupu towarów i spłata kredytów. Poziom czynszów w Galerii Echo nie odbiega wysokością od standardów na polskim rynku nieruchomości handlowych. Podane w tekście wysokości stawek są mocno zawyżone, w rzeczywistości stawka czynszu za sklep o powierzchni ok.100 mkw. ustalona jest na poziomie niższym niż 40 EURO/mkw., a nie jak podano od 40 do 70 EUR/mkw. Poza tym rotacja najemców, reorganizacja wewnętrzna czy zmiany profilu oferty to naturalne zjawiska w centrach handlowych niezależnie od ich wielkości i czasu funkcjonowania na rynku” – czytamy w oświadczeniu dyrektora Galerii Echo.
Czekaj podkreśla, że Galeria Echo, jak wszystkie centra handlowe, jest organizacją składającą się z pojedynczych sklepów i jako całość może osiągnąć sukces jedynie pod warunkiem sukcesu tworzących ją podmiotów. „Prawidłowym funkcjonowaniem całości zainteresowani są wszyscy – właściciel galerii, najemcy i przede wszystkim klienci. Echo Investment, zarządca Galerii Echo, postępuje zgodnie z wiedzą zdobytą w innych obiektach, które z powodzeniem funkcjonują na rynku już od kilkunastu lat, a także standardami wypracowanymi wewnętrznie, jak i we współpracy z instytucjami zewnętrznymi – np. Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Rady Centrów Handlowych. W sytuacjach takich, jak opisana w artykule zawsze podejmowane są rozmowy z najemcami, których celem jest znalezienie właściwego rozwiązania. Każdy z najemców traktowany jest indywidualnie, a do każdej sprawy, po jej szczegółowej analizie, dobierane są odpowiednie środki zaradcze, jak np. zmiana profilu oferty, wsparcie marketingowe czy wakacje czynszowe. Do obniżek stawki czynszu dochodzi jedynie w wyjątkowych przypadkach. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia mogę powiedzieć, że dobra wola i aktywna współpraca obydwu stron gwarantują znalezienie wyjścia również w trudnych sytuacjach” – deklaruje   Czekaj