Wizualizacja centrum po rozbudowie

Tereny objęte nowym projektem planu zagospodarowania obejmują 16 ha. Większą część tego obszaru zajmują działki przeznaczone pod handel, które należą do ECE, inwestora Galerii Bałtyckiej. Projekt dopuszcza możliwość rozbudowy tego centrum handlowego w kierunku ulicy Lendziona. Według nowego planu obiekt będzie mógł mieć w sumie 58 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej. W sierpniu br. Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej informował, że obiekt ten posiada duży potencjał, jednak na tym etapie rozbudowa jest tylko pomysłem wymagającym dalszego przeanalizowania. Galeria Bałtycka to największe centrum mody w województwie Pomorskim. W obiekcie funkcjonuje około 200 sklepów.

W planie uwzględniono też budowę drugiego centrum handlowego, o dopuszczalnej powierzchni handlowej do 25 tys. metrów kwadratowych. Obiekt miałby powstać na terenie należącym do innego dewelopera – spółki PB Górski. Firma planuje zbudowanie na tym obszarze Centrum Hevelius.

Minął czas przyjmowania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworca PKP w gdańskim Wrzeszczu zakładającego powiększenie Galerii Bałtyckiej oraz utworzenie drugiego centrum handlowego.

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w ubiegłym roku. – Do końca grudnia 2011 r. przyjmowane były uwagi do Biura Rozwoju Gdańska. W sumie wpłynęły od mieszkańców 32 pisma z uwagami. Prezydent Gdańska musi rozpatrzyć je do 20 stycznia. O ostatecznym kształcie planu zadecyduje rada miasta – wyjaśnia Maria Koprowska, kierownik zespołu urbanistycznego Wrzeszcz z BRG.