Etam Lingerie, należąca do odzieżowej Grupy Etam, to marka bieliźniana

Kiedy nieruchomość, będąca przedmiotem najmu, zostaje sprzedana, nabywca może wypowiedzieć zawarte w stosunku do niej umowy najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, nawet w przypadku gdy umowa najmu została zawarta na czas określony.  Nabywcy nieruchomości takie uprawnienie jednak nie przysługuje w przypadku gdy umowa najmu zawarta jest na czas określony w formie pisemnej z datą pewną, a przedmiot najmu został najemcy wydany – zwraca uwagę Magdalena Zienkiewicz, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.

– Jeżeli więc umowa najmu nie jest zawarta w odpowiedniej formie albo pomimo zawarcia jej w odpowiedniej formie, przedmiot najmu nie został najemcy jeszcze wydany, w przypadku sprzedaży wynajmowanej nieruchomości, nowy właściciel będzie uprawniony do wypowiedzenia umów najmu nawet zawartych na czas określony. W praktyce najczęściej datę pewną nadaje notariusz. Datę pewną wyczerpuje też forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz forma aktu notarialnego. W związku z faktem, iż za nadanie daty pewnej notariusz pobiera opłatę od każdej strony umowy wraz z załącznikami, przy obszernych umowach najmu, jakie w praktyce zawierane są w stosunku do powierzchni handlowych w centrach handlowych, mniej kosztowne jest zawarcie umowy najmu z podpisami notarialnie poświadczonymi, gdzie wynagrodzenie notariusza nie jest uzależnione od ilości stron dokumentu. Dodatkowo, tylko umowa najmu w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi może stanowić podstawę wpisu praw i roszczeń z niej wynikających do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotu najmu – powiedziała Magdalena Zienkiewicz.