Magdalena Zienkiewicz, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k

Działka wielkości 1,5 ha zlokalizowana w miejscowości Kłudno Stare w gminie Grodzisk Mazowiecki została wystawiona na sprzedaż. Grunt należy do gminy – chce ona, aby na tym terenie powstało centrum handlowe. Działka położona jest w strefie podwarszawskiej z bardzo dobrymi połączeniami drogowymi – dodatkowo w bezpośrednim jej zasięgu przebiega budowa autostrady A2 wraz z węzłem zjazdowym w Grodzisku Mazowieckim. Jak informują przedstawiciele gminy, istnieje możliwość nabycia gruntu od właścicieli nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość położona jest na terenie strefy oznaczonej w wypisie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako tereny aktywności gospodarczej i usług. Obecnie jest w trakcie opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ma on wejść w życie do końca maja 2012 r.

Przetarg na tę nieruchomość odbędzie się 7 marca 2012 roku. Cena wywoławcza to 3,3 mln zł netto. Gmina organizuje przetarg na tę działkę już po raz trzeci. Tym razem, jak dotąd zgłosiły się dwie firmy zainteresowane gruntem.

Jak informują przedstawiciele gminy Grodzisk Mazowiecki, nieruchomość jest bardzo atrakcyjna pod inwestycję typu centrum handlowe. Dotychczas na terenie gminy nie powstały żadne centra handlowe – funkcjonują jedynie markety wielko powierzchniowe.