Salon Monnari

Nieruchomości za 1,43 mld USD kupiło od JV Plaza Centers BRE DDR Retail Holdings LLC należącej do Blackstone Real Estate Advisors VII L.P. i DDR Corp.  Są to centra handlowe położone w 20 stanach USA.  Amerykańskie join venture tworzone przez firmę deweloperską Plaza Centers N.V. oraz  EDT Retail Trust i EPN EDT Holdings II, LLC, z 49 posiadanych Centrów handlowych sprzedało  47.

W komunikacie podkreślono, że 934 mln USD zostaną opłacone przez przejęcie długu. Finalizacje transakcji zaplanowano w czerwcu 2012,  poprzedzi ja jednak analiza prawna, które potrwać ma  do końca stycznia. W  rekach Grupy EPN pozostaną dwa obiekty, o  wartość szacowanej na 43 mln USD. Zadłużenie Grupy po transakcji zmniejszy sie do 14 mln USD.

Spółka deweloperska Plaza Centers N.V miała 28,57 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 25,85 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ogółem wyniosły 28,62 mln euro wobec 9,55 mln euro rok wcześniej. Prezes Plaza Centers Ran Shtarkman podkreśla, że spółka będzie kontynuować poszukiwanie atrakcyjnych inwestycji  w powierzchnie komercyjne.

Plaza Centers jest spółką pośrednio zależna od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, której akcje notowane są, zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Avivie, jak i na rynku akcji NASDAQ Globar Market w Stanach Zjednoczonych. Elbit Imaging Ltd. jest członkiem Europe Isreal (M.M.S) Ltd. Do najważniejszych obszarów działalności spółki EI należą:  Przygotowywanie inwestycji, budowa, prowadzenie i zarządzanie oraz sprzedaż centrów handlowo-rozrywkowych na terenie Izraela, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Indii.

Od ponad 14 lat Grupa prowadzi działalność w sektorze deweloperskim na rynkach wschodzących. Początkowo realizowała projekty w segmencie obiektów handlowo-usługowych na Węgrzech, następnie rozszerzając zasięg swojej działalności na Polskę, Czechy, Grecję, Łotwę, Rumunię, Indie, a także w ostatnim czasie na Serbię i Bułgarię. Do chwili obecnej Grupa zaprojektowała, zbudowała i wynajęła 29 centrów handlowo-rozrywkowych. 26 obiektów handlowych zostało sprzedanych.