Fairfax Towne Center, VA

W grudniu FootFall Index Polska, opisujący zmianę liczby klientów odwiedzających centra handlowe na terenie Polski, wzrósł w stosunku do listopada o 7,8 proc.  i był wyższy o 2,4 proc. licząc rok do roku. Indeks  pozwala prześledzić ruch klientów wewnątrz i na zewnątrz centrum handlowego, pomaga w analizie ich przyzwyczajeń i preferencji. Dostarcza też informacji dotyczących wykorzystania parkingu.

Experian plc z siedzibą w Dublinie  dostarcza informacji  i  narzędzi analitycznych oraz świadczy usługi marketingowe wspomagające podejmowanie decyzji biznesowych. Jest obecny w 38 krajach, gdzie zatrudnia blisko 15,5 tys. pracowników .

Roczne obroty firmy to 4,1 mld dolarów (2,9 mld euro). Firma jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (EXPN). Spółka została założona w 1991 roku. Swoje systemy liczenia klientów zainstalowała już 850 centrach handlowych w 41 krajach i w wielu tysiącach sklepów sieciowych. Polskę obsługuje biuro w Berlinie odpowiedzialne za Europę Centralną i Wschodnią.