Arkady SA: przygotowanie do inwestycji

Teren, na którym powstanie Alchemia, kompleks w skład którego wejdzie czteropoziomowy parking podziemny oraz część handlowo-usługowa właśnie opuszczają dotychczasowi najemcy. W przyszłym tygodniu budynek kas biletowych przy ulicy Bajkowskiego opuści Zarząd Transportu Miejskiego. W czasie zbiegła się również likwidacja sklepu sportowego Intisport przy ulicy Bramowej na Starym Mieście. – Ma to pośredni związek z planowaną przez nas inwestycją, gdyż najemcy tych lokali zdają sobie sprawę, że prędzej czy później będę musieli opuścić miejsca przeznaczone pod budowę kompleksu Alchemia – mówi Marek Woliński, reprezentujący spółkę Arkady, która jest inwestorem Alchemii.

Budowa Alchemii rozpocznie się od części śródmiejskiej zlokalizowanej przy ul. Świętoduskiej, prace na Starym Mieście rozpoczną się później. O starcie budowy, jak zapewnia inwestor, wszyscy dotychczasowi najemcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Obie części kompleksu będą oddane do użytku w tym samym czasie. Arkady zamierzają rozpocząć budowę w pierwszym półroczu tego roku.

Niebawem inwestor podpisze także z Urzędem Miasta Lublin akt notarialny dotyczący sprzedaży udziałów miasta w kamienicy przy ul. Olejnej 8, pod którą będzie znajdowało się przejście łączące obie części Alchemii.

Alchemia to połączenie dwóch przestrzeni w ścisłym centrum Lublina: pierwszej, usytuowanej w kwartale ulic Świętoduskiej, Lubartowskiej i Bajkowskiego (dawna Przystankowa) na terenach, które przed laty stanowiły główny plac targowy starego Lublina (część śródmiejska) oraz drugiej przestrzeni kwartału kamienic pomiędzy ulicami Olejną, Bramową i Szambelańską (część staromiejska). Obie przestrzenie połączy przejście pod ulicą Lubartowską w rejonie dawnej Furty Olejnej.

Inwestycja  Arkady sp. z o.o. będzie bazować na czteropoziomowym podziemnym parkingu na prawie 1000 samochodów. Stanowił on będzie prawie 80 procent części śródmiejskiej. Integralną częścią inwestycji jest także rozbudowa istniejącego Ratusza o skrzydło północne. Poza tym część naziemną w części śródmiejskiej uzupełnią: odnowiony budynek Arkad z odbudowanym piętrem przeznaczona na cześć gastronomiczną oraz kawiarnia, która stanie zamiast obecnego budynku kas biletowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę tej części inwestycji.

Projekt swoim zasięgiem obejmie również część Starego Miasta, pomiędzy ulicami Bramową, Szambelańską i Olejną. Zlokalizowana będzie tu część usługowa oraz sklepy. Obie części połączy przejście podziemne po ulicą Lubartowską. Łącznie całkowita powierzchnia Alchemii – części śródmiejskiej i staromiejskiej – wynosi ok. 70 tys. m kw., zaś powierzchnia najmu 24 tys. m kw.