grupa posiada 46 sklepów

Podczas ostatniego NWZ zarząd Bomi S.A. zdecydował o zmianach w statucie spółki polegających na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego maksymalnie o 1,1 mln zł poprzez wyemitowanie nie więcej niż 11.250.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wartość emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy nie może przekroczyć 2,5 mln euro. Zarząd zastrzegł, że akcjonariusze mogą być pozbawienia prawa poboru.

– Podwyższenie kapitału umotywowane jest aktualnymi potrzebami kapitałowymi spółki i spodziewanym zapotrzebowaniem na kapitał w okresie najbliższych lat. Kapitał docelowy umożliwi dokonanie w ciągu najbliższych miesięcy emisji nowych akcji i pozyskanie środków od inwestorów zewnętrznych na cele związane z restrukturyzacją sieci sprzedaży oraz zwiększeniem kapitału obrotowego spółki w celu poprawy jej płynności finansowej i usprawnienia działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych w perspektywie 2012 roku – poinformował zarząd Bomi w komunikacie.

Bomi S.A. posiada obecnie 46 sklepów spożywczych na terenie całego kraju, zlokalizowanych zarówno w centrach handlowych jak i funkcjonujących samodzielnie.