Panorama Sandomierza

Zarząd powiatu sandomierskiego ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w centrum miasta w obrębie lewobrzeżnym. Oferty dotyczą trzech, zlokalizowanych obok siebie działek, których łączna powierzchnia wynosi prawie 10 tys. mkw. Jak informuje lokalne Radio Kielce, potencjalni inwestorzy są zainteresowani wybudowaniem na tym obszarze m.in. galerii handlowej.

Jak wynika z Informacji zawartych w ogłoszeniu przetargowym, nieruchomości leżą na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza uchwalonego 28 października 2009 roku, obszar ten określony jest jako tereny zabudowy usług oświaty – tereny zabudowane i niezabudowane. Kierunki zagospodarowania obejmują poprawę standardu i przebudowę i remont zabudowy. Jeśli na terenie miałaby powstać np. galeria handlowa, to inwestor musi wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy.

Do przetargu wystawiono w sumie trzy działki. Pierwsza z nich ma 0,46 ha powierzchni i jest zabudowana budynkiem byłego internatu z lat 60-tych. Cena wywoławcza opiewa na kwotę 1,33 mln zł. Druga działka też ma około 0,46 ha – cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 950 tys. zł. Trzecia działka ma 0,03 ha powierzchni – jej cena wywoławcza to 126 tys. zł. Przetarg na każdą z tych nieruchomości odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012 roku.

W mieście od 2009 roku funkcjonuje Galeria Sandomierz – obiekt usytuowany jest przy ulicy Błonie 2 w odległości zaledwie 2 kilometrów od centrum Sandomierza przy drodze krajowej numer 77. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 5,4 tys. mkw. powierzchni. Jest to jedyne tego rodzaju centrum handlowe w mieście i okolicy.