Właścicielem sieci jest grupa NG2

Spółka deweloperska Echo Investment S.A. w czwartek 19 stycznia 2012 roku rozpoczęła program nabywania akcji własnych. Spółka podała w komunikacie, że zamierza skupić maksymalnie 294 mln akcji (210 mln nabywanych w celu umorzenia i 84 mln nabywane w celu ich dalszego zbycia). Echo wykorzysta na ten cel nie więcej niż 420,5 mln zł (zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ z 19 grudnia 2008 roku). Spółka nie wyklucza nabycia akcji w ramach publicznego wezwania Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 19 grudnia 2013 roku. Po jego zakończeniu podjęta zostanie decyzja co do umorzenia nabytych akcji własnych bądź o dalszej ich odsprzedaży.

– Rozpoczęcie skupu akcji własnych w obecnych warunkach rynkowych wydaje się słuszną decyzją. Z jednej strony niska wycena rynkowa, znacznie poniżej wartości księgowej, sugeruje istotne niedowartościowanie akcji Echo Investment co zachęca zarząd do podjęcia takiej decyzji. Z drugiej zaś budowa nowych centrów handlowych czy obiektów biurowych w obecnych trudnych warunkach rynkowych jest obarczona ponadprzeciętnym ryzykiem. W związku z powyższym zainwestowanie środków własnych w skup niedowartościowanych akcji może okazać się znacznie lepszą inwestycją niż budowa kolejnego obiektu komercyjnego w perspektywie najbliższych 2-3 lat – ocenia Andrzej Kasperek, analityk domu maklerskiego CA IB.

Echo Investment S.A. to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zrealizowała blisko 90 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 800 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.