Tak mogłyby w przyszłości wyglądać tereny w centrum Poznania

Spółka deweloperska Echo Investment S.A. w czwartek 19 stycznia 2012 roku ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 42,42 mln akcji własnych spółki, każda, po cenie 3,90 zł, którego celem jest – jak zaznaczono w komunikacie spółki – nabycie w celu umorzenia i/lub w celu dalszego zbycia. 8 lutego 2012 roku będzie dniem rozpoczęcia zapisów, z kolei zakończenie okresu ich przyjmowania mija 21 lutego tego roku.

Ogłoszenie wezwania związane jest z rozpoczęciem przez spółkę programu nabywania akcji własnych. Spółka podała w komunikacie, że zamierza skupić maksymalnie 294 mln akcji (210 mln nabywanych w celu umorzenia i 84 mln nabywane w celu ich dalszego zbycia). Echo wykorzysta na ten cel nie więcej niż 420,5 mln zł (zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ z 19 grudnia 2008 roku). Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 19 grudnia 2013 roku. Po jego zakończeniu podjęta zostanie decyzja co do umorzenia nabytych akcji własnych bądź o dalszej ich odsprzedaży.

Echo Investment S.A. to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zrealizowała blisko 90 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 800 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.