Nowi najemcy w CH Ogrody w Elblągu

W memorandum inwestycyjnym dotyczącym budowy kompleksu z Aquaparkiem, hotelem i obiektem handlowo-usługowym w Elblągu oszacowano, ze koszt tej inwestycji wyniesie około 90 mln zł. Projekt ma być realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Według założonej realizacji rzeczowej Aquaparku na lata 2012-2014 koszt Aquaparku to 47,4 mln zł netto, natomiast hotelu i obiektu handlowego -28,78 mln zł netto. Kolejne 5,6 mln zł netto ma kosztować rewitalizacja basenu odkrytego.

Inwestor wyłoniony zostanie  w procesie postępowania  koncesyjnego. Miasto oczekuje, iż partner prywatny zapewni finansowanie tej inwestycji. 25 proc. kosztów ma być pokryte z kapitału własnego, a 75 proc. kredytu inwestycyjnego. Przewidywany okres trwania Umowy o PPP wynosić będzie 20 lat od momentu zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia.

Miasto przygotowało memorandum inwestycyjne budowy tego kompleksu w styczniu tego roku. Wariant realizacji przedsięwzięcia rozpatrywany przez miasto zakłada budowę aquaparku o powierzchni użytkowej ok. 9 tys. mkw., rewitalizację miejskiego basenu odkrytego, budowę obiektu hotelu o pow. ok. 3 tys. mkw., a także budowę obiektu handlowo – usługowego o powierzchni komercyjnej do 2 tys. mkw. w pojedynczym bloku obiektu. Kompleks ma być zlokalizowany w północno – wschodniej części Elbląga w obszarze ulic Stanisława Moniuszki, Spacerowej oraz ul. Tadeusza Kościuszki. Założono okrąg

Nie jest to ostateczny wariant i może ulec zmianie w każdym jego elemencie w toku dalszych prac i negocjacji z potencjonalnymi partnerami prywatnymi. Miasto pyta się między innymi, czy założona powierzchnia obiektu handlowo – usługowego jest wystarczająca. Odpowiedzi na memorandum zainteresowani inwestorzy mogą przesyłać do departamentu strategii i rozwoju miasta UM w Elblągu do 10 lutego 2012 roku.