Pierwsze sklepy uruchomiono już w grudniu 2011 roku

BPH TFI zamierza w sumie powołać trzy fundusze, z których jeden ma być właśnie poświecony działalności na rynku nieruchomości komercyjnych. Do każdego z nich BPH TFI planuje pozyskać ok. 50 mln zł. Są to fundusze zamknięte, oferta jest skierowana do klientów detalicznych.

– Mogę zapowiedzieć kolejną emisję certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2. Fundusz będzie inwestować w nowoczesne powierzchnie biurowo-magazynowe w okolicach Warszawy. Konkretny termin uruchomienia funduszu zależy od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – poinformował Retailnet.pl Marcin Bednarek, wiceprezes zarządu BPH TFI.

Jak podał PAP w 2011 roku, klienici wycofali z funduszy BPH TFI, głownie funduszy obligacyjnych, około pół miliarda złotych. Bednarek upatruje przyczyn tego zjawiska w zawirowaniach na rynku. Uważa jednak, że na powrót do funduszy inwestycyjnych prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze  poczekać. Aby tak się stało, potrzebny jest okres dłuższej stabilizacji. 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Należy do grupy General Electric Company. Towarzystwo zarządza 15 funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym z 13 wydzielonymi subfunduszami, o łącznych aktywach w wysokości blisko 3,5 mld zł i 3,2-proc. udziale rynkowym.