W Galerii Sfera otwiera się szkoła tańca

– Prognozy na 2012 roku są silnie uzależnione od rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie, a zwłaszcza od propozycji rozwiązań kryzysu zadłużenia wybranych gospodarek strefy euro – mówi Łukasz Lorencki, konsultant z Grupy Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield. Według Lorenckiego szczególną rolę odgrywają tu banki i grupy finansowe, które w swoich portfelach mają obligacje i inne instrumenty dłużne krajów Europy Południowej. – Wiele banków wymaga od inwestorów większego zaangażowania ich własnego kapitału w nowe inwestycje, co wpłynęło na zatrzymanie wzrostu cen nieruchomości komercyjnych – wyjaśnia konsultant z Grupy Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield.

– Mimo wszystko popyt na atrakcyjne budynki handlowe i biurowe wciąż pozostaje bardzo wysoki, a kolejne międzynarodowe fundusze inwestycyjne zapowiadają zwiększenie swojej aktywności w Polsce. Jeżeli nie dojdzie do gwałtownego załamania się koniunktury tak jak pod koniec 2008 roku, to pod względem wartości zawieranych transakcji przyszły rok powinien być zbliżony do mijającego – przewiduje Lorencki.