Tomasz Jagiełła prezes zarządu Helios S.A.

Starostwo powiatowe Sandomierza sprzedało nieruchomości położone w centrum miasta w obrębie lewobrzeżnym. Chodzi o trzy, zlokalizowane obok siebie działki, których łączna powierzchnia wynosi prawie 10 tys. mkw. Przed rozstrzygnięciem przetargu lokalne Radio Kielce informowało, że potencjalni inwestorzy są zainteresowani wybudowaniem na tym obszarze m.in. galerii handlowej.

Na razie przedstawiciele starostwa nie informują, kto kupił działki, za jaką kwotę i czy wszystkie trzy trafiły do jednego nabywcy. Informacje te mają być ujawnione po spisaniu protokołu z przetargu w ciągu najbliższych dni.

Jak wynika z Informacji zawartych w ogłoszeniu przetargowym, nieruchomości leżą na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sandomierza uchwalonego 28 października 2009 roku, obszar ten określony jest jako tereny zabudowy usług oświaty – tereny zabudowane i niezabudowane. Kierunki zagospodarowania obejmują poprawę standardu i przebudowę i remont zabudowy. Jeśli na terenie miałaby powstać np. galeria handlowa, to inwestor musi wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy.

Do przetargu wystawiono w sumie trzy działki. Pierwsza z nich ma 0,46 ha powierzchni i jest zabudowana budynkiem byłego internatu z lat 60-tych. Cena wywoławcza opiewała na kwotę 1,33 mln zł. Druga działka też ma około 0,46 ha – cena wywoławcza za nieruchomość wynosiła 950 tys. zł. Trzecia działka ma 0,03 ha powierzchni – jej cena wywoławcza to 126 tys. zł.

W mieście od 2009 roku funkcjonuje Galeria Sandomierz – obiekt usytuowany jest przy ulicy Błonie 2 w odległości zaledwie 2 kilometrów od centrum Sandomierza przy drodze krajowej numer 77. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 5,4 tys. mkw. powierzchni. Jest to jedyne tego rodzaju centrum handlowe w mieście i okolicy.