Wizualizacja galerii handlwoej w Opolu

W ubiegłym roku spośród pięciu krajów Europy Środkowej – Polski, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier – najwięcej zainwestowano w Polsce. Podobnie jak w 2010 była to kwota 2,5 mld euro. Jeśli chodzi o wzrost wolumenu transakcji, największy odnotowano w Czechach: z poziomu 479 mln euro w 2010 r. do 2,2 mld euro w 2011 r. Na dalszych miejscach były Węgry, Rumunia i Słowacja. Na Węgrzech wolumen transakcji wzrósł z 240 mln euro do 728 mln euro. W Rumunii – z 241 mln euro do 320 mln euro, a na Słowacji wolumen z 53 mln do 263 mln euro. W sumie w pięciu wymienionych krajach w 2011 roku zainwestowano łącznie 6,1 mld euro.

Nadal największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszył się sektor handlowy, ale jego udział w łącznych obrotach zmniejszył się z 49 proc. w 2010 r. do 40 proc. w 2011 r. Inwestycje w sektorze biurowym ponownie stanowiły 37 proc. wszystkich transakcji, natomiast obroty w sektorze magazynowym wzrosły w ubiegłym roku z poziomu 8 do 15 proc. – czytamy w raporcie.

– W 2011 r. odnotowano znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej na większości rynków Europy Środkowej ze względu na większe zainteresowanie inwestorów i odpowiednią podaż aktywów wysokiej jakości. Zważywszy na trudniejszy dostęp do źródeł finansowania wolumen transakcji w bieżącym roku będzie niższy i wyniesie prawdopodobnie ok. 5 mld euro – powiedział Charles Taylor, partner w firmie Cushman & Wakefield.