W obiekcie będzie m.in. Tesco

W styczniu 2012 r., do grona polskich budynków posiadających certyfikaty zrównoważonego budownictwa BREEAM In – Use ocenione na poziomie „Very good” dołączyły centra handlowe: Dom Mody Drukarnia w Bydgoszczy (właściciel: spółka celowa IVG Development), Centrum Handlowe Krokus w Krakowie (właściciel: spółka celowa GE Capital Real Estate) oraz Pasaż Łódzki (właściciel: spółka celowa Pradera Europe). Pomimo, że najstarsze z wymienionych centrów handlowych zostało wybudowane ok. 14 lat temu, współpraca firmy zarządczej Apsys Polska z właścicielami oraz przeprowadzone remonty pozwoliły na osiągnięcie tak wysokich not. Modernizacje oraz innowacyjne sposoby zarządzania budynkami obniżyły koszty ich funkcjonowania, podniosły ich wartość finansową, użytkową i środowiskową, uczyniły je bardziej przyjaznymi dla klientów oraz zwiększyły ich konkurencyjność na rynku lokalnym.

Certyfikaty BREEAM In-Use otrzymały nie tylko budynki, ale również zarządca – firma Apsys Polska. Ocenę na poziomie „Very Good” przyznano jej za jakość polityki i procedur wdrażanych w centrach handlowych oraz skuteczność zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc z uwzględnieniem potrzeb ludzi i środowiska naturalnego. „Zadaniem zarządcy jest nie tylko bieżące prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem budynków, ale również zwiększanie ich wartości oraz konkurencyjności” mówi Marcin Stokowiec, Dyrektor ds. Inwestycji, Apsys Polska „Naszym celem jest, aby jeszcze w tym roku wszystkie centra handlowe, którymi Apsys zarządza w Polsce, a jest ich 14, otrzymały certyfikaty zrównoważonego budownictwa” – dodaje Marcin Stokowiec.

Certyfikaty BREEAM In – Use potwierdzają, że zarówno właściciele budynków, jak również ich zarządcy stosują zasadę zrównoważonego rozwoju, opartą na kształtowaniu odpowiednich relacji między wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko i zdrowie człowieka. Koncepcja ta jest szczególne istotna w budownictwie i nieruchomościach, jednych z najmniej neutralnych dla środowiska dziedzin gospodarki. Konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju w tym obszarze jest od dawna dostrzegana przez organy rządowe oraz instytucje międzynarodowe, w tym Unię Europejską. Poprzez regulacje prawne, takie jak np. dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2002/91/WE), zobowiązują oni członków UE do realizacji określonych celów. Jednym z nich jest redukcja emisji dwutlenku węgla, która w krajach wysokorozwiniętych prawie w 50% pochodzi z istniejących budynków. Aby spełnić wymogi unijne, należy zmienić sposób projektowania nowych budynków oraz rozpocząć rewitalizację już istniejących co w swej działalności czynią zarówno Apsys Polska, jak również właściciele centrów handlowych, w tym: Pradera Europe, IVG Development, GE Capital Real Estate, Union Investment Real Estate AG.

BREEAM In-use jest stosowanym w Europie systemem certyfikowania obiektów już istniejących. Proces certyfikacji obejmuje ocenę kilkudziesięciu czynników, takich jak: efektywność energetyczna obiektu, sposób zarządzania odpadami, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, dostępność komunikacyjna obiektu czy udogodnienia dla gości i pracowników. Przeprowadzenie certyfikacji wymaga zatrudnienia licencjonowanego asesora BREEAM. Audyt BREEAM In-Use wykonała firma Grontmij.

Apsys to  globalny operator, inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości. Firma stosuje w swej działalności zasady zrównoważonego budownictwa, tak aby zarządzane przez nią centra handlowe spełniały najwyższe wymogi efektywności energetycznej oraz ekologicznej. Firma wykorzystuje najefektywniejsze rozwiązania techniczno-organizacyjne uwzględniające potrzeby najemców, pracowników i klientów centrów. Apsys jako pionier certyfikacji zrównoważonego budownictwa posiada rozległe i unikatowe know-how w zarządzaniu centrami handlowymi, które może udostępnić każdemu właścicielowi dla każdego projektu w celu podniesienia jego wartości i obniżenia kosztów utrzymania. Firma Apsys istnieje w Polsce od 1997 roku. Obecnie zarządza 14 centrami handlowymi w 11 miastach i prowadzi prace nad budową poznańskiego projektu – centrum handlowego Łacina.